Quyosh uchun suzib

Olamda hech narsa statik emas. Somon Yo'lida milliardlab yulduzlar Galaktikaning markazini aylanadilar. Ba'zilar, bizning Quyoshimizga o'xshab, juda mos keladi va ular atrofida masofani saqlaydilar. Galaktik …