ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಹಾಲು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇತರರು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿಗೆ …

ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್

ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಪರೀತ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೈತ್ಯ ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು, ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ, ಆದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಬೃಹತ್. ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಯಾವುದೋ ಸಾವಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ …